„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego” – wartość umowy 590 000,00zł brutto Pobierz referencje

© 2020 Realizacja IBIF.PL