Sieci i instalacje wodociągowe

– przyłącza wodociągowe
– sieci wodociągowe

Sieci i instalacje sanitarne – zewnętrzne

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna
– kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

Sieci i instalacje deszczowe

– kanalizacja deszczowa
– odwodnienia

Budowa, remont gospodarki wodnej (SUW)

– budowa stacji uzdatniania wody
– rozbudowa stacji uzdatniania wody
– budowa przepompowni

Roboty ziemne

 takie jak: wykopy budowlane, wykopy przygotowawcze, wykopy szerokoprzestrzenne, wykopy wąsko przestrzenne, wykopy liniowe

Transport piasku i pozostałych kruszyw

transport wszelkiego rodzaju kruszyw oraz piasku do klienta

Roboty rozbiórkowe

kompleksowa obsługa wyburzeń

Budowa infrastruktury kolejowej

stacje, perony, punkty ładunkowe