„Wykonanie robót polegających na budowie: kanalizacji deszczowej, dróg i chodników na potrzeby nowo wybudowanej Stacji R-107 Wrocław Kurkowa na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A”. Całkowtia wartość robot netto – 1 200 00,00 zł netto (1 476 000,00 zł brutto) Pobierz referencje

„Przebudowa peronu dwukrawędziowego w stacji Krzywda na linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom” – wartość umowy 2 672 790,00zł brutto. Pobierz referencje

„Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku” – wartość umowy 426 195,00zł brutto. Pobierz referencje

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Dolne i Kozice Górne” – wartość umowy 2 054 000,00zł brutto Pobierz referencje

„Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II” – wartość umowy 1 101 514,44zł brutto. Pobierz referencje

„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego” – wartość umowy 590 000,00zł brutto Pobierz referencje

„Rewitalizacja punktu ładunkowego na stacji Nisko” – wartość umowy 1 377 600,00zł brutto Pobierz referencje

„Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka.” – Wartość umowy 824 100,00zł brutto Pobierz referencje 

© 2020 Realizacja IBIF.PL