•  transport wszelkiego rodzaju kruszyw oraz piasku do klienta